Entreprenør og Idémakaren

Festival, design og idéutvikling. Denne linja handlar om å skapa liv ut av fantasiane dine! Her får du utfolde deg, for å skapa gjenstandar, arrangement eller anna du måtte finne ut at du vil skape!

Er du klar for tidenes år med kreativ spenning på Stord folkehøgskule?

 • Start di eiga studentbedrift! Her får du oppfølging gjennom eit skuleår, og anledning til å kome med ein idé eller utvikle noko heilt eige, saman med andre i klassen din. Me vil besøke mange gründerar og bedrifter, lære om utvikling, design, marknadsføring, sal og mykje meir.
 • Arranger ein festival!
  Som elev på denne linja får du vere med bak kulissene på ulike festivaler og sjå kva som skal til for å skape eit spennande arrangement. Gjennom skuleåret skal klassen arbeide med å utvikle sin heilt eigen festival og ulike arrangement. der de tar regien!
 • Besøk verdsleiande industri og utviklarar
  Gjennom året skal me besøke nokre av verdens fremste offshore-bedrifter. Dei som designer og lagar elektriske ferjer, flytande havvindmøller, biogass, hydrogen og alger. Du får oppleve med eigne auge korleis nyskaping blir til!
 • Personleg utvikling vil vera kjernen i linja
  Gjennom å bli utfordra og gitt mange spennande oppgåver, vil du læra om korleis organisasjonar, leiarar og styring heng saman og korleis det lause ønsket om å få til noko vert til frå idé til handling.
 • Berekraft, etikk og miljø-val
  Me lærer også om korleis samfunnet heng saman, kva som må til for å få ned klimagassutsleppa, endre miljø-skadeleg åtferd og korleis løyse desse utfordringane i kvardagen.

 

Og ikkje minst. Me skal ha det sosialt med nye vener gjennom heile skuleåret!

 

 

 

Entreprenør som mekker på verkstaden Stord folkehøgskule
Planlegger neste prosjekt, entreprenørskap Stord folkehøgskule

Søk skuleplass​

Informasjon

Generell info finn du her

Innovation road trip Europa

 • Obligatorisk: Nei
 • Pris: 12 000
 • Måltider pr dag inkludert: 2

Når våren kjem reiser linja på rundreise til Amsterdam, Antwerpen, Brüssel og Ruhr-dalen i Tyskland. Me besøker VR-gaming rooms i Amsterdam, opplevingsreise gjennom innovative Brüssel, og andre spennande opplevingar og aktivitetar du og klassen skal vere med å planlegge gjennom skuleåret. 

Denne linja er midt i blinken for deg som vil gjere fantasi om til verkelegheit. Som vil lære å arrangere, designe og utvikle noko gøy. Om det er ein festival eller bedrift, for å få ting til å skje!

Dette vil du lære

Du vil bli utfordra i mange ulike oppgåver. Frå å løyse reelle problemer frå næringslivet til å designe og realisera heilt eigne produkt og idear.

Korleis det lause ønsket om å få noko til, går frå idé til handling.

 • Kreativitet
 • Sosialt entreprenørskap
 • Lære direkte frå verdsleiande offshore-industri
 • Etablera og drifta studentbedrifter.
 • World Cafe
 • Finne på og lage til eigne arrangement

Våre forventninger til deg

At du er nysgjerrig og har lyst å prøve noko nytt. Her kjem du til landets nyaste folkehøgskule og vil få ein herleg fleksibilitet til å påverka og utvikla ditt eige skuleår. Me vil legge til rette for at du får utfordra deg.

Du likar å prøva ut nye ting, tar ei utfordring og synst det er spennande å løysa nye problem!

Dette utstyret får du låne av skulen

Me har tilgang på svært mykje verktøy og utstyr. Som du får tilgang til som elev. Mykje finnes ute i bedriftene, og me låner det me treng. Men mykje finn me på skulen sjølv.

 • Skjærebrenner 
 • 3D-printer 
 • Alt mogeleg handverktøy 
 • CNC-brenner 
 • VR-briller 
 • Lasergravering 
 • Foliering-printer 
 • Loddestasjon 
 • Dreiebenk og sløydustyr 
 • Droner 
 • Videokamera 
 • Speilreflekskamera 
 • Symaskiner, trykkpresse 
 • og mykje meir