Politi- og Vektarlinja

Dette er linja for deg som ønsker å bli politi, og førebu deg på opptak til politihøgskulen. Samtidig som du tar Nasjonal Vekterutdanning, lærer om samfunnsberedskap og får nye vener for livet!

Er du klar for eit lærerikt, spennande og kanskje livs-endrande Folkehøgskule-år? 

Dette blir eit innhaldsrikt, kjekt og spennande skuleår. Det er høge krav for å kome inn på politihøgskulen, derfor vil denne linja førebu deg på opptakskravene og det som krevst av deg. Du vil få nasjonal vekterutdanning i samarbeid med Securitas, lære om førstehjelp og brannsikring, og få mulighet til å delta på mange spennande opplevingar med alt frå paintball til rafting.

 

I eit sosialt miljø, med vener for livet.

Er du klar for å vokse som person og utfordre deg sjølv? Då er du hjarteleg velkommen til Stord Folkehøgskule.

 • Du vil læra om dei fysiske og psykiske opptakskravene til Politihøgskulen, og arbeide med desse gjennom skuleåret
 • I samarbeid med Securitas vil du få ta Nasjonal Vekterutdanning og kunne sertifisere deg som vekter.
 • Du vil lære om samfunnssikkerhet og beredskap i politiet, brann- og helsevesen. 
 • Det blir mykje spennande trening, paint-ball, klatring og gøyale aktiviteter heile året rundt!

Du vil òg læra om korleis samfunnet heng saman, og korleis me sikrar tryggleiken vår. Du skal sita igjen med ei kjensle av å meistra krevjande situasjonar når desse oppstår, og kjensla av å vera eit trygg person i samfunnet. Her vil det bli undervist i polititeoretiske fag og elevane vil læra om etikk, haldningar og det å forstå andre menneske og sitt eige menneskesyn vil stå sentralt.

Les meir nederst på sida.

Brannsikringskurs med Stord Brann og Redning Stord folkehøgskule
Ute med politiet, Politi- og Vektarlinja Stord folkehøgskule

Søk skuleplass​

Informasjon

Generell info om linja

Deg som ønsker å komme inn på politihøgskulen, fengelsvesenet el.l. Og som kunne tenkt deg å tatt nasjonal vekterutdanning samtidig som du har eit kjekt år med nye vener.

Dette vil du lære

Samfunnet treng trygge rammer rundt seg for å blomstra. Du skal læra meir om førebygging og trygging av samfunnet gjennom til dømes

 • Polititeoretiske fag og opptaktsprøven til Politihøgskulen
 • Nasjonal Vekterutdanning i samarbeid med Securitas
 • Fysisk fostring
 • Brannvern og førstehjelp
 • Etikk og holdninger
 • Paintball og lagarbeid
 • Menneskesyn og stressande situasjoner
 • Konfliktløysing
 • Samarbeid med Blålys-etatane

Våre forventninger til deg

 • Viktig at du er motivert for kjekt men hardt arbeid.
  Dine medelever er topp-motiverte til å kome inn på politihøgskulen, og håper det samme av deg.
 • Den du er, kan bli den du vil bli!
  Kom med eit ope sinn og litt pågangsmot, så får me dette til saman. Du vil få oppfølging kvar steg på vegen og vil storkose deg mens du lærer viktige fag for livet!
 • Skulestart: 23.august 2021
 • Haustferie: 3. – 11. oktober
 • Julebord 16. desember
 • Juleferie: 17. desember til 4. januar
 • Linjetur til Danmark, Berlin m.fl. på vårhalvåret
 • Påskeferie 7-19. april
 • Felles-reise for skulen i april
 • Avslutningsfest 14. mail
 • Avreise 15. mai

Dette utstyret får du låne av skolen

I og rundt skulen er det mykje utstyr me nytter til undervisinga og skulen:

Treningssenter

Svømmehall

Turn og treningshall

Kampsport/Dansesal

Alt som høyrer til Vekterutdanninga

Og mykje meir