Kva er folkehøgskule? Spørsmål og svar

Mange lurer på det samme. Her er nokre av dei vanlegaste spørsmåla. Og skulle du ha fleire er det berre å ta kontakt med oss.

Folkehøgskule er verdas friaste skule. På folkehøgskulen er det verken karakterar, pensum, eller eksamen. Me trur nemleg at du lærer betre utan press.

På folkehøgskule får du prøva ut eit fag i praksis, ikkje berre fordjupa deg i teori. Du får tett oppfølging av engasjerte lærarar. Klassane er gjerne små, med 10 – 20 elevar.

Folkehøgskuleåret varer i ni månader, frå august til mai. Det er vanleg å gå på folkehøgskule rett etter vidaregåande.

 

 Les meir om Stord folkehøgskule her.

På Stord folkehøgskule bur du på internat. Det vil sei at du søv og et på skulen. På internata er det enkelt-, dobbelt- og trippelrom, og det er bad og toalett på alle rom. Måltida skjer i spisesalen saman med dei andre.

Me meiner at ein lærer mykje av å bu saman med dei ein går på skule med. Du lærer å samarbeida og å løyse problem ved å leva saman med folk som er ulike deg sjølv. Du lærer dine medelevar å kjenna på ein heilt annan måte når du bur samen med dei.

Folkehøgskule handlar ikkje berre om det faglege. Det sosiale livet er også ein stor del av året på folkehøgskule. Me arrangerer elevkveldar, bli-kjent-turar, og andre sosiale arrangement.

Me har mange forskjellige fellesrom, undervisingsrom og utstyr som kan brukast utanfor skuletid. Det er alltid noko å finna på og nokon som har lyst å vera med. Om det er ein spontan kveldstur, volleyballkamp, film, brettspel, bursdagsfeiring i internatstova eller berre å sitta med kaffekoppen og prata eller diskutera til langt på kveld.

 

Me har òg kjekke organiserte aktivitetar på kveldstid, som bading i basseng, kor, trening og anna.  

Stord er vårt senter, lett å kome til og frå, sentralt på Vestlandet, med Vestlandets vakraste skjærgård, tusen øyer, kort avstand til fjell, skog og aktiviteter. Med byliv, fjord, fjell, skog og mange tilbod innanfor og utanfor døra. Fordi du kjem til landets nyaste folkehøgskule, der alt er ikkje bestemt for deg på førehand – får du ein unik anledning til å forme ditt folkehøgskuleår.

 • Me har overtatt eit hotell, som me pussar opp og bygger om til folkehøgskule. Her blir det flotte nye klasserom og fellesområde.
 • Me har studieturar fulle av opplevingar. Du og klassen din får vera med å planlegge dei.
 • Mange og varierte aktivitetar på ettermiddag og kveld, i regi av elevstipendiatar, skulen, eksterne eller elevane.
 • Etter skuleåret kan du sjølv søke deg som elevstipendiat hjå oss.

Stord er ein mangesidig skule, med stor variasjon i linjer og valfag, slik at du kan skreddersy ditt skuleår slik du vil ha det.

Me har desse spennande linjene på Stord folkehøgskule:

Her kan du sjå ein oversikt over valfag:

 • Dyne og pute
 • Sengetøy (dynetrekk, putetrekk og laken 120×200) og handklær
 • Sovepose og liggeunderlag
 • Toalettsaker
 • Skittentøykorg
 • Plastkassar til lagring under senga di (“bedroller” maks. 20 cm høg)
 • Klede og sko. Ta med deg det du treng både til kvardag og litt til fest, både til innandørs og utandørs bruk.
 • Husk slippers/tøfler eller andre innesko!
 • Solbriller og lommepenger til litt snop
 • Treningsklede til ute og inne og turklede/tursko, badetøy
 • Ein dagstursekk med tallerken, kopp og bestikk til tur, sitjeunderlag og termos
 • Elektronikk: pc/nettbrett, ladarar, headset, kamera ….
 • Kan vera kjekt å ta med noko til å pynta på rommet ditt med.
 • Viss du har musikkinstrument som du brukar, så ta det gjerne med.
 • Viss du har sykkel og har lyst å ta den med, så kan du få lagra den under tak ute i bakgården.

Spesielt utstyr du treng til linja di finn du inne på den enkelte linja.

Vårt mål er å gjere undervisinga og læringa veldig kjekk og interessant, men folkehøgskule handler ikkje berre om det faglege. Det sosiale livet er også ein stor del av året på Stord. Gjennom dagen, ettermiddag og i helgene er det sosial fritid og fritidsaktiviteter, og sosiale arrangement på Stord.

Det vil vere mogeleg å delta på mange forskjellige aktiviteter, frå svømmehall, idrettslag, treningssenter, spel-kvelder, seminar,  elevkvelder, turar og det du sjølv har lyst å finne på.

Du vil ha tilgang på klasserom og utstyr også etter undervisingstid.

Me vil ha eigne elevstipendiatar (2. årselevar), som er ansvarleg for å passe på at det er kjekke aktiviteter å delta på, av alle slag, så du blir kjent med dei andre elevane.

 

Stord folkehøgskule har plass til 125 elevar. 

Alle får vitnemål etter gjennomført folkehøgskuleår. Vitnemålet vil seia noko om dine fag og aktivitetar på Stord. Har du 90% oppmøte så får du tildelt to studiepoeng. 

Skulen har i utgangspunktet ingen generelle opptakskrav. Me legg først og fremst vekt på å skape eit godt skulemiljø for dei elevene som kjem her. For oss er det viktig å samle elever med interesser for linjene sine, og forskjellige mennesker under same tak.

Folkehøgskular er delt inn i dei to hovudgruppene frilynte skular og kristne skular. Frilynte skular har ikkje har eit religiøst utgangspunkt for pedagogikk og innhald.

Sidan me er ein frilynt folkehøgskule ønsker me alle velkomne, uavhengig av livssyn, etnisitet, legning, kjønn, politiske haldninger eller økonomi. 

Det vanlegaste er at ein har fullført vidaregåande skule og er mellom 18-20 år. Me anbefaler at ein er fylt 18 for å gå Politi- og vektar-linja. Og at ein må ha fylt 18 år før ein er med på studiereiser til utlandet. Me vektlegger å skape eit godt miljø for alle våre elevar, uansett alder.

Søknadsportalen opnar 1. oktober. Dei som søker får svar på søknaden sin 1. februar. Du får svar på søknaden din umiddelbart etter 1. februar. Det er mulig å søke etter 1. februar og fram til skulestart.

 

Kvar elev må betale innmeldingspenger (2500 kr) når dei tar imot skuleplass.

Skulen har ein grunnpris på 98.000,- som er felles for alle linjene, og så kostar linjene frå 6000-25.000,- ekstra.

Det aller meste blir dekka av Statens lånekasse, der du søker om stipend og studielån.

Studieturar, enkeltromstillegg o.l. kjem i tillegg.

Ja! Elevar på folkehøgskule har rett til stipend og lån hos Lånekassen. Les meir om dette på Lånekassen si heimeside.

 

Timeplanen består av linjefag, fellesfag og valfag. Skuledagen startar kl 09.00 etter frukost, og vert normalt avslutta til middag kl. 16.00

Laurdager er det spennande laurdagsseminar eller aktiviteter frå kl 10.00 – 13.30. 

Gjennom ditt val av linje og valfag vil du få ein timeplan som er unik for deg. Du velger valfag når du kjem til skulen.

Stord folkehøgskule er eigd av ein kombinasjon av Fellesforbundet, lokal industri og næringsliv og Stord kommune. Skulen er frilynt, som betyr at me ønsker alle velkomne uavhengig av livssyn, religion, etnisitet, legning, kjønn, politiske haldningar eller økonomi.

I tillegg til eigarane våre samarbeider me med mange organisasjonar. 

Ungt Entreprenørskap, Den Norske Turistforening, RS Redningsselskapet, Securitas, Stord idrettslag, og mange mindre og større lag.

Absolutt. Me har fleire frihelger. I tillegg er det haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.

 

Absolutt. Det er muligheit for å be skulen om permisjon for å delta i konfirmasjon, religiøse høgtider, bryllaup, gravferd og liknande.

Det vil variere avhengig av ditt private forbruk. Skulen dekker kost og losji, samt reiser til alle inkluderte ekskursjonar og pedagogisk opplegg. 

Alt ut over dette må du dekke (toalettartiklar, vaskemiddel, kulturarrangement, kiosk og kafébesøk.)

Her kan du lese litt om andre elevers erfaringer med lommepenger.

Det er mulig å få enkeltrom. Det kostar 4000,- ekstra.

Det tradisjonelle på folkehøgskule er rom med 2 personer. Me har rom i ulike størrelsar, som du vil få velge i når skuleåret nærmar seg.

Blir det veldig mange som ønsker enkeltrom så løyser med det ved samtale. 

Det er mogeleg. Me har ledige (felt-)senger ved behov. Overnatting må avtalast med internatleiar, og gjester må dekke ein liten sum for overnatting og frukost, og eventuelle andre måltider.

 

Nei, det må ikkje vere obligatorisk å delta på studietur. Skulen tilbyr eit eige kjekt alternativt opplegg, eller anledning til å følge ei av dei andre linjene.

Skulen tilbyr fire måltid kvar dag; frukost, lunsj/matpakke, middag og kveldsmat. Måltidene blir tilberedt av vår kokk og kjøkkenteam. 

Du som elev vil kunne gi innspel og komme med middagsønsker gjennom skuleåret, noko me vil forsøke å levere på.

Me tilbyr vegetarmat uten ekstra kostnad. 

Me tilrettelegg òg for laktoseintoleranse og glutenallergikerar. Då får du ekstra støtte.

Stord har ikkje ei eiga bu- og arbeidstreningslinje, men har anledning til å ta opp eit avgrensa antal elever med særskilte behov. Søkeern vil bli kalla innt il ein samtale for å kartlegge søkerens behov for tilrettelegging. Ta kontakt med skulen for utfyllende informasjon og dialog.

Ja, det er absolutt mulig å komme til Stord folkehøgskule sjølv om du bur utenlands eller ikkje er norsk statsborgar. Me vil tilrettelegge og ønske deg velkommen.

Ein av dei store fordelane med Stord er at det er så utruleg enkelt å kome seg til og frå.

Me ligg midt mellom Bergen og Stavanger, med E39 nord og sør, og E134 austover.

Slik kjem du deg til Stord folkehøgskule:

 • Hurtigbåt frå Bergen eller Bergen Lufthavn, Flesland til Leirvik kai, Stord. (ca 2 timar)
 • Ekspressbuss Kystbussen eller bil frå Bergen/Stavanger til Stord. (ca 2 timar)
 • Ekspressbuss Haukeliekspressen eller bil frå Oslo/Austlandet til Aksdal og så buss inn til Stord. Eller bil over fjellet (ca 5-7 timar)
 • Fly til Stord Lufthamn Sørstokken (1 time)
 • Fly til Bergen Lufthavn/Sola Flyplass, og ta ekspressbuss eller hurtigbåt til Stord. (2 timer)

Sjå reiserute frå der du bur

Rundt Leirvik finnes det mange tilbod

Innanfor 1km finn me mellom anna:

 • Vikahaugane idrettspark
 • Fotballbane
 • Daglegvarebutikk
 • Leirvik sentrum med restaurantar, uteliv, kjøpesenter, butikkar og mykje meir.
 • Skøytebane
 • Konsertscene
 • Sunnhordland museum og utescene
 • Restaurantar og kaféar
 • Kollektivterminal for kjapp tur til Bergen eller Stavanger
 • Kino
 • Morgonsamling og seminar vert arrangert gjennom skuleåret med spennande tema og personar som kjem for å formidle og fortelje. 
 • Skulen vil arrangere sin eigen festival i Leirvik. Her vil me lære av andre som har arrangert festivalar, og elevane vil dela seg inn i ulike grupper og arbeida med alt frå organisering, til innhald og marknadsføring. Tema for festivalen vil det vere elevane som bestemmer, og me inviterar foreldre på besøk.
 • Arrangøren: Alle elevar vil få anledning til å velge seg eit arrangement dei skal få vere med styre og organisera. Om det er noko heilt nytt, eller av det som eksisterer i dag: Musikkfestivalen 100 Dagar, Barnebokfestivalen Falturiltu, Berekraftsvekene, Sunnhordland Maraton, Folk i Sentrum eller anna.
 • Nordvegen-seminaret. Me arrangerer Vestlandets største samling av unge engasjerte leiarar til dagar med fokus på engasjement, miljø og entreprenørskap.
 • Føredrag/Workshops: Me drar inn spennande folk for å lære av dei.
 • Felleskveldar / Temakveldar / Festar
 • To kvelder i veka har skulen fri tilgang på kulturhusbassenget.
 • Dei ulike elevgruppene vil ha ansvar for å arrangere elevkveldar
 • Me vil få besøk av forskjellige lag og organisasjonar som har ansvar for å stelle i stand underhaldning eller møte med spennande menneske saman med oss
 • Idrettslaga inviterer elevane til å delta på sine treningar innan ballsport, symjing, motorsport og mykje meir.
 • Utforsk øyene rundt Stord, med vår eigen båt og camping-utstyr.
 • Det vil vere varierte kveldsaktivitetar gjennom heile året, her vil du kunne delta på mykje spennande og variert som er utanom faga ved skulen. 
 • Kafé-bar, tilgang på alt utstyr, spel og fritidsaktiviteter.
 • Du må fylle 18 år i løpet av 2021. Er du yngre må me ta ei vurdering av mengden søkarar.
 • Fortel oss litt om deg og dine interesser utover linjefaget så kan me skape det beste skuleåret saman med deg.
 • Du trenger ingen forkunnskaper for å få plass på våre linjer.
 • Me overtar eit tidlegare hotell og bygger om og pusser opp fram til skulestart.
 • Det er 64 rom, 9 enkeltrom, 49 dobbeltrom og 6 store hc/trippelrom.
 • Når du flyttar inn får du eit flott rom med eige bad, nybygde klasserom, fellesrom og matsal.
 • Romslige rom med komfortable senger og møblane du treng.

På Stord folkehøgskule er romma fordelt over 3 etasjar, med enkel tilgang ned og ut til fellesareala.

Det er også vaskerom der du kan vaske og tørke kleda dine.

Klasseromma, verkstad mm vil du ha tilgang på òg utanfor skuletid, til fritidsaktivitetar.

 Me pussar no opp ditt nye skulebygg!

Me overtar eit hotell, og skal bygge det om og gjere det til ein heilt ny folkehøgskule!

Skulen ligg midt i urbane Leirvik, som betyr at det er mykje som skjer både i og utanfor huset.
Her er du tett på folk, fjord, fjell og fritidstilbod. Det er kort veg til skog og mark, for joggeturar og trening. Me har òg ei storstove, der ein kan ha konsertar, selskap, samlingar og elevkvelder mm.

 • Treningssenter
 • Dansesal
 • Svømmebasseng
 • Filmrom
 • Sosialstove
 • Verkstad
 • Kano/båt til å dra ut på vatnet/sjøen.
 • Takterasse
 • Vaskekjellar, stillerom, grupperom og alt det nødvendige.