Kva er folkehøgskule? Spørsmål og svar

Mange lurer på det samme. Her er nokre av dei vanlegaste spørsmåla. Og skulle du ha fleire er det berre å ta kontakt med oss.

Folkehøgskule er verdens friaste skule. På folkehøgskulen er det verekn karakterar, pensum, eller eksamen. Me trur nemleg du lærar betre utan press.

På folkehøgskule får du prøvd ut eit fag i praksis og ikkje berre fordjupa deg i teori. Du får tett oppfølging av engasjerte lerarar. Klassane er gjerne små, med bare 10 – 20 elevar.

Folkehøgskuleåret varer i ni månader, frå august til mai. Det er vanleg å gå på folkehøgskule rett etter vidaregåande.

 

 Les meir om Stord folkehøgskule her.

På Stord folkehøgskule bur du på internat. Det vil sei at du søv og et på skulen. På internata er det enkelt- eller dobbeltrom, og bad og toalett på alle rom. Og måltidene skjer i spisesalen saman med dei andre.

Me meiner at ein lærar mykje av å bu saman med dei ein går på skule med. Du lærar å samarbeida og løyse problem ved å leva saman med folk som er ulike deg sjølv. Du lærar også dine medelevar å kjenna på ein heilt annan måte når du også bur samen med dei.

Folkehøgskule handlar ikkje berre om det faglege. Det sosiale livet er også ein stor del av året på folkehøgskule. Me arrangerar elevkveldar, bli-kjent-turar, og andre sosiale arrangementer.

Me har mange forskjellige fellesrom, undervisiningsrom og utstyr som kan brukast utanfor skuletid. Det er alltid noko å finna på og nokon som har lyst å vere med. om det er ein spontan kveldstur, volleyballkamp, film, brettspel, bursdagsfeiring i internatstua eller berre sitte med kaffekoppen og prata eller diskutera til langt på kveld.

 

Me har også nokre kjekke organiserte aktivitetar på kveldstid, som bading i basseng, kor, trening og anna.  

Stord er vårt senter, lett å kome til og frå, sentralt på Vestlandet, med Vestlandets vakraste skjærgård, tusen øyer, kort avstand til fjell, skog og aktiviteter. Med byliv, fjord, fjell, skog og mange tilbod innanfor og utanfor døra. Fordi du kommer til landets nyaste folkehøgskule, kor alt er ikkje bestemt for deg på førehand – du får ein unik anledning til å forme ditt folkehøgskule-år.

 • Me har overtatt eit hotell, pussa den opp og bygd den om til folkehøgskule. Det betyr flotte nye klasserom, fellesområder osb.
 • Me har studeiturer fulle av opplevingar. Og du og din klasse vil vere med å planlegge dei.
 • Mange og varierte aktiviteter på ettermiddag og kveld, i regi av stipendiater, skulen, eksterne eller elevene.
 • Etter skuleåret kan du sjølv søke deg som stipendiat hjå oss.

 

Stord er ein mangesidig skule, med stor variasjon i linjer og valfag, slik at du kan skreddersy ditt skuleår slik du vil ha det.

Me har desse spennande linjene på Stord folkehøgskule:

Her kan du sjå ein oversikt over valfag:

Stord folkehøgskule er eigd av ein kombinasjon av Fellesforbundet, Industrien, næringslivet og Stord kommune. Skulen er frilynt, betyr at me ønsker alle velkomne uavhengig av livssyn, religion, etnisitet, legning, kjønn, politiske haldninger eller økonomi.

I tillegg til eigarane våre har me mange organisasjoner me samarbeider med.

Ungt Entreprenørskap, Den Norske Turistforening, RS Redningsselskapet, Securitas, Stord Idrettslag, og mange mindre og større lag.

Stord folkehøgskule har plass til 125 elever. Fordelt på tre etasjer. Skulen er tildelt heilt nye plasser til neste skuleår.

Alle får vitnemål etter gjennomført folkehøgskuleår. Vitnemålet vil sei noko om dine fag og aktiviteter på Stord. Har du 90% oppmøte så får du tildelt to studiepoeng. 

Skulen har i utgangspunktet ingen generelle opptakskrav. Me legg først og fremst vekt på å skape eit godt skulemiljø for dei elevene som kjem her. For oss er det viktig å samle elever med interesser for linjene sine, og forskjellige mennesker under same tak.

Folkehøgskuler er delt inn i to hovudgrupper. Frilynte skuler og kristne skuler. Frilynte skuler betyr at ein ikkje har eit religiøst utgangspunkt for pedagogikk og innhald.

Frilynt skule betyr at Stord ønsker alle velkomne uavhengig av livssyn, etnisitet, legning, kjønn, politiske haldninger eller økonomi. 

Det vanlegaste er at ein har fullført vidaregåande skule og er mellom 18-20 år. Me anbefaler at ein er fyllt 18 for å gå politi- og vekter-linja. Og at ein må ha fyllt 18 før ein er med på studiereiser til utlandet. Me vektlegger å skape eit godt miljø for alle våre elever, uansett alder.

Søknadsportalen opner 1. oktober. Då er det mulighet for å søke. Dei som søker får svar på søknaden sin 1. februar. Etter 1. februar vil du få svar på søknaden din umiddelbart. Det er mulighet for å søke etter 1. februar og fram til skulestart.

 

Kvar elev må betale innmeldingspenger (2500 kr) når dei tar imot skuleplass.

Skulen har ein grunnpris på 96.000,- som er felles for alle linjene. Og så koster linjene fra 6000-25.000,- ekstra.

Det aller meste blir dekket av Statens lånekasse, kor du søker om stipend/studielån.

Studieturer, enkeltromstillegg o.l. kjem i tillegg.

Ja! Folkehøgskule gir rett til stipend og lån. Les meir om dette på kånekassen si heimeside.

 

Timeplanen består av linjefag, fellesfag og valfag. Skuledagen starter kl 09.00, etter frukost. Og vert normalt avslutta til middag kl. 16.00

Laurdager er det spennande laurdagsseminar eller aktiviteter frå kl 10.00 – 13.30. 

Gjennom ditt val av linje og valfag så vil du få ein timeplan som er unik for deg. Valfag kan du velje når du kommer til skulen.

Absolutt. Det er muligheit for å be skulen om permisjon for å delta i konfirmasjon, religiøse høgtider, bryllaup, gravferd og liknande.

Det vil variere avhengig av ditt private forbruk. Skulen dekker kost og losji, samt reiser til alle inkluderte ekskursjoner og pedagogisk opplegg. 

Alt ut over dette må du dekke (Toalettartikler, vaskemidler, kulturarrangement, kiosk og kafébesøk.)

Her kan du lese litt om andre elevers erfaringer med lommepenger.

Absolutt. Skulen har fleire frihelger. I tillegg er det haustferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.

 

Det er full muligheit for å få enkeltrom. Disse koster 4000,- ekstra.

Det tradisjonelle på folkehøgskule er rom med 2 personer. På Stord har rom i ulike størrelser, som du vil få velge i når skuleåret nærmer seg.

Blir det veldig mange som ønsker enkeltrom så må me samtale og fordele etter behov og trivsel.

Det er mogeleg. Og me har enten ledige (felt-)senger ved behov. Overnatting må avtales med internatleiar, og gjester må dekke ein liten sum for overnatting og frukost, og eventuelle andre måltider.

 

Nei, det må ikkje vere obligatorisk å delta på studietur. Skulen tilbyr eit eige kjekt alternativt opplegg, eller anledning til å følge ei av dei andre linjene.

Skulen tilbyr fire måltider kvar dag; frukost, lunsj/matpakke, middag og kveldsmat. Måltidene tilberedes av vår flokke kokk og kjøkkenteam. 

Du som elev vil kunne gi innspel og komme med middagsønsker gjennom skuleåret, noko me vil forsøke å levere på.

Me tilbyr vegetarmat uten ekstra kostnad. 

Me tilrettelegger også for laktoseintoleranse og glutenallergikerer, da får du ekstra støtte.

Stord har ikkje ei eiga bu- og arbeidstreningslinje, men har anledning til å ta opp eit avgrensa antal elever med særskilte behov. Søkeern vil bli kalla innt il ein samtale for å kartlegge søkerens behov for tilrettelegging. Ta kontakt med skulen for utfyllende informasjon og dialog.

Ja, det absolutt muligheit for å komme til Stord folkehøgskule sjølv om du bur utenlands eller ikkje er norsk statsborger. Me vil tilrettelegge og ønske deg velkommen.

Ein av dei store fordelane med Stord er at det er så utruleg enkelt å kome seg til og frå.

Midt mellom Bergen og Stavanger. Med E39 nord og sør, og E134 austover.

Slik kjem du deg til Stord folkehøgskule:

 • Hurtigbåt frå Bergen eller Bergen Lufthavn, Flesland til Leirvik kai, Stord. (ca 2 timer)
 • Ekspressbuss Kystbussen eller bil frå Bergen/Stavanger til Stord. (ca 2 timer)
 • Ekspressbuss Haukeliekspressen eller bil frå Oslo/austlandet til Aksdal og så buss inn til Stord. Eller bil over fjellet (ca 5-7 timer)
 • Fly til Stord Lufthamn Sørstokken (1 time)
 • Fly til Bergen Lufthavn/Sola Flyplass, og ta ekspressbuss eller hurtigbåt til Stord. (2 timer)

Sjå reiserute frå der du bur

Rundt Leirvik finnes det mange tilbod

Innanfor 1km finn me mellom anna:

 • Vikahaugane Idrettspark
 • Fotballbane
 • Daglegvarebutikk
 • Leirvik sentrum med restauranter, uteliv, kjøpesenter, butikker og mykje meir.
 • Skøytebane
 • Konsertscene
 • Sunnhordland Museum og utescene
 • Restauranter
 • Kollektivterminal for kjapp tur til Bergen eller Stavanger
 • Kino
 • Morgonsamling og seminar vert arrangert gjennom skuleåret med spennande tema og personer som kjem for å formidle og fortelje. 
 • Skulen vil arrangere sin eigen festival i Leirvik. Her vil me lære av andre som har arrangert festivalar, og elevane vil dela seg inn i ulike grupper og arbeida med alt frå organisering, til innhald og marknadsføring. Tema for festivalen vil det vere elevane som bestemmer, me inviterar foreldre på besøk og gledar oss stort.
 • Arrangøren: Alle elevar vil få anledning til å velje seg eit arrangement dei skal få vere med styre og organisera. Om det er noko heilt nytt, eller av det som eksisterar i dag: Musikkfestivalen 100 Dagar, Barnebokfestivalen Falturiltu, Berekraftsvekene, Sunnhordland Maraton, Folk i Sentrum eller anna.
 • Nordvegen-seminaret. Me arrangerer vestlandets største samling av unge engasjerte leiarar til dagar med fokus på engasjement, miljø og entreprenørskap.
 • Føredrag/Workshops: Me drar inn spennande folk for å lære av dei.
 • Felleskveldar / Temakveldar / Festar
 • Skulestart: 23.august 2021
 • Haustferie: 3. – 11. oktober
 • Julebord 16. desember
 • Juleferie: 17. desember til 4. januar
 • Linjetur til Danmark, Berlin m.fl. på vårhalvåret
 • Påskeferie 7-19. april
 • Felles-reise for skulen i april
 • Avslutningsfest 14. mail
 • Avreise 15. mai
 • To kvelder i veka har skulen fri tilgang på kulturhusbassenget.
 • Dei ulike elevgruppene vil ha ansvar for å arrangere elevkveldar
 • Me vil få besøk av forskjellige lag og organisasjoner som har ansvar for å stelle i stand underhaldning eller møte med spennande mennesker saman med oss
 • Idrettslaga inviterar elevane til å delta på sine treningar, innan ballsport, symjing, motorsport og mykje meir.
 • Utforsk øyane rundt Stord, med vår eigen båt og camping-utstyr.
 • Det vil vere varierte kveldsaktiviteter gjennom heile året, her vil du kunne delta på mykje spennande og variert som er utanom faga ved skulen. 
 • Kafé-bar, tilgang på alt utstyr, spel og fritidsaktiviteter.
 • Du må fylle 18 år i løpet av 2021. Er du yngre må me ta ei vurdering av mengden søkarar.
 • Fortel oss litt om deg og dine interesser utover linjefaget så kan me skape det beste skuleåret saman med deg.
 • Du trenger ingen forkunnskaper for å få plass på våre linjer.
 • Me overtar eit tidlegare hotell og bygger om og pusser opp fram til skulestart.
 • Det er 64 rom, 9 enkeltrom, 49 dobbeltrom og 6 store hc/trippelrom.
 • Når du flytter inn får du eit flott rom med eige bad, nybygde klasserom, fellesrom og matsal.
 • Romslige rom med komfortable senger og møblene du treng.

På Stord Folkehøgskule er romma fordelt over 3 etasjer, med enkel tilgong ned og ut til fellesarealene.

Det er også vaskerom kor du kan vaske og tørke klærne dine.

Klasseromma, verkstad mm vil du ha tilgang på også utenfor skuletid, til fritidsaktiviteter.

 Me pussar no opp ditt nye skulebygg!

No overtar me eit hotell, og skal bygge det om og gjere det til ein heilt ny folkehøgskule!

Skulen ligg midt i urbane Leirvik, som betyr at det er mykje som skjer både i og utanfor huset. Her er du tett på folk, fjord, fjell og fritidstilbod. Det er ikkje langt bort til skog og mark, for joggeturar og trening.  Ei storstove, kor ein kan ha konserter, selskap, våre eigne samlinger og elevkvelder mm.

 • Treningssenter
 • Dansesal
 • Svømmebasseng
 • Filmrom
 • Sosialstove
 • Verkstad
 • Kano/Båt til å dra ut på vatnet/sjøen.
 • Takterasse
 • Vaskekjeller, stillerom, grupperom og alt det nødvendige.

og mykje meir