Jobb som prosjektmedarbeidar Stord folkehøgskule

Planlegger prosjekt. Det går mykje planlegging med til å førebu ei studentbedrift. Stord folkehøgskule

Stord folkehøgskule søker prosjektmedarbeider 

Stillinga er knytt til arbeid med etablering og administrasjon, og rekruttering og marknadsføring. Me leiter etter ei ‘fleksibel potet’ for ein uforutsigbar periode.

Noko reising kan skje. Arbeidsstad Vabakken/heimekontor.

Du vil arbeide saman med dagleg leiar, og dele på mellom anna slike arbeidsoppgåver: 

  • Kontaktperson for søkere, føresette og andre
  • Sosiale media
  • Studiemesser
  • Drøfting, organisering
  • Vere med som måtte kome opp

Stillinga er 100% januar og februar.
Eventuell forlenging eller engasjement seinare etter eigen avtale. 

Me søker: 

  • Nokon med digital kompetanse. 
  • Flink å formidle skriftleg og muntleg på nett/telefon/videochat. 
  • Gjerne kjennskap til folkehøgskule-sektoren. 

 

Søknadsfrist 30.11.2020 – send søknad til post@stordfhs.no 

 

For spørsmål, ta kontakt med dagleg leiar Geir Angeltveit (Geir@Stordfhs.no – 40401753) eller styreleiar Lars Solberg (Lars@stordfhs.no – 90843777) 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter