Rytmisk Utøvende Musikk!

Søk skuleplass​

Har du lyst å bruke eit heilt år på å spele musikk? Lære kva som skal til for å bli profesjonell musikar, bli tryggare på scena eller førebu deg til utøvande musikk-utdanningar? Då er Rytmisk på Stord FHS for deg! Hos oss vert du ivaretatt og utfordra musikalsk i eit sosialt og aktivt milljø.

Her vil du få mykje tid til eigenøving, slik at du kan utvikle deg slik DU ynskjer. Du får delta i band-prosjekt der sjanger-kunnskapen din vert sett på prøve, samt muligheit til å framføre på store og små scenar på Stord. Hovudinstrumenttimar er sjølvsagt inkludert med engasjerte og dyktige lærarar, som også er aktive musikarar (!!).

I tillegg til dette får du gå på ein av dei nyaste folkehøgskulane i Norge,som ligg midt i Leirvik sentrum. Som musikk-elev er det enkelt å bli inkludert i sosiale samlingar, anten det er allsong på ettermiddagen, eller som husband for andre som vil prøve seg på scena.

Som klasse skal me:

Lære om kva som krevst for å være musikar.
Korleis ein motiverer seg, korleis øve effektivt, samt refleksjonar rundt din indre entrepenør: kva kan eg tilby som musikar/låtskrivar? Kvifor er eg flink nok?

Sjå live-opptak frå favoritt-artisten din og analysere den.
For å spele bra live, treng me å vete kva som fungerer, og kvifor det fungerer så godt.

Forbetre høyrelære/teori-kunnskapane dine
Å ha eit godt utvikla øyre er svært viktig for å kunne arbeide som musikar. Her lærer me å kjenne igjen akkordrekkjer, melodiar, me ser og på effektive måtar å innstudere musikk på.

Lære om ulike populærmusikk-sjangrar i band (pop, funk, fusion, jazz osv…)
Gjennom året vil band frå rytmisk bli brukt som husband på skulen i fellesfaget kor. I tillegg vil me periodevis ha mindre «sjanger-prosjekt» for å lære oss om nokre av dei mest sentrale popmusikk-sjangrane (pop, soul/R&B, funk, jazz, blues).

Bandrotasjon
For å forstå dei andre instrument-rollene i bandet skal me bytte instrument i ein kort periode, og prøve oss som bi-instrumentalistar. Dette er ein svært morosam og sosial del av faget. Her får du utfordra deg på bi-instrument, og i tillegg prøvd deg som instruktør for klassekameratane dine.

Instrumentundervisning me tilbyr:

 • Gitar (akustisk og elektrisk)
 • Piano/synth
 • Trommer
 • Vokal/Song
 • Bass
 • Treblås/messing
Rytmisk Utøvende Musikk Stord folkehøgskule
Rytmisk Utøvende Musikk Stord folkehøgskule

Dette året passar for deg som:

 • Kan spele litt frå før.
 • Vurderer/ynskjer å ta vidare musikkutdanning.
 • Likar å være sosial
 • Likar å bli utfordra musikalsk og sosialt.
 • Har eit brennande ynskje om å utrette noko.
 • Ynskjer ein variert kvardag med musikk på linjetid, og ikkje-musikalske valfag

Me forventar at du:

 • Er dedikert og motivert.
 • Interessert i å lære om musikk.
 • Har eit ynskje om å spele for eit publikum.
 • Er positiv og imøtekommande
 • Møter opp på øvingar (også utanfor skuletid)
 • Tar med instrument og alt du treng til eigenøving (evt. forsterkar, kablar, liten høgtalar, pc/mac/nettbrett).

Send oss ein video (4-12 minutt) kor du spelar noko du liker (er dette ein konsert-video, spesifiser kva instrument du spelar) – så sjåast me til eit fantastisk og lærerikt skuleår!

Velkommen til Stord

Meir informasjon om studietur kjem seinare.

 

Musikk-linja vil ha høve til å delta på alle turane som er felles for skulen.

På Rytmisk får du tid til å utvikle deg sjølv som muskar på fleire plan.

Som enkelt-elev skal du:

Øve sjølv.

Du får disponert linjetid til eigenøving. Det er forventa at du bruker tid kvar dag på øvingsrommet ditt. Her har du ein ypparleg muligheit til å forbetre deg som musikar. Anten det er teknisk, musikalsk eller som låtskrivar.

Hovudinstrumentundervisning

Du får 20 hovudinstrumenttimar på 40-minuttar gjennom skuleåret. Her blir du rettleia og får tett oppfølging av læraren din.

Interprettasjon

2 gonger i løpet av året skal du framføre noko for resten av klassen. Hovudinstrumentlærar og klassekameratane dine kjem deretter med konstruktiv kritikk/ros til spelinga di. 

 • Det raskaste fiber-bredbandet der du kan kople på med kabel for låg ping og latency
 • gode stoler og bord.
 • Mikrofoner med klar kvalitet for konkurransebruk
 • Og elles alt det som høyrer til på ein skule.
 • Andre ting:
 • sosialstove
 • toalett og bad på alle rom
 • svømmehall, treningssenter
 • Nye venner for livet
 • Byliv, restauranter og butikker
 • Lett å reise til og frå
 • mange kjekke aktiviteter heile skuleåret
 • Lan og datamiljø i og utanfor skulen

Dette utstyret må du stille med sjølv

Du må ha med din eigen datamaskin, og personleg utstyr som mus og tastatur og skjerm.
Me har bord, headset, gaming-stolar, nettverkskabel og fiber.

Sjå elles den vanlege pakkelista for gode tips og råd!

Severin Vik

LÆRAR

Severin er vår fremste regent innan musikken. Utdanna musikkpedagog med master i kreative læreprosessar, og han har spelt event-jobbar sidan han var 15.

Severin har brei erfaring innan LIve-musikar, Musikkproduksjon, musical directing, jobba som studiomusiker, komponist og transkriptør, og har spelt mykje show-konsertar opp og ned langs kysten.

Laga videopodkasten «På Øvingsrommet» om øving og motivasjon for musikarar.

Gitarist, pianist, sangar og showmann. Musikaren Severin steller i stand liv og røre der han er. Han har alltid ein passande låt på lur og viser gjerne rundt med instrumenta, eller leier ann i kor og allsong. Gjennom skuleåret vil du få bli godt kjent med Severin og ha glede av å høyra han spela, og å synga og spela med han.

Epost: Severin@Stordfhs.no
Telefon: 46 89 60 22