Tilsette ved Stord folkehøgskule

Jobbe med oss

Eit godt fagmiljø for personalet vårt!

Stord Folkehøgskule er den nyaste folkehøgskulen i landet. Me held no på å rekruttera fantastiske lærarar, kokkar, miljøarbeidarar mm til skulen vår. Dei du møter vil vere toppmotiverte og flotte folk frå heile landet.

Har du spørsmål om skulen, om søknad om elevplass, eller ønsker du å søka jobb?

Me planlegg å lyse ut stillingane i løpet av desember og januar. Nokre vilt a lengre tid enn andre, me vil starte med rektor og pedagogisk stab.